Overlast

Conflicten tussen mens en steenmarter

Doordat steenmarters niet alleen in de vrije natuur, maar ook in dorpen en (buitenwijken van) steden voorkomen, leven steenmarters en mensen soms dicht bij elkaar in de buurt. In deze situatie kan het gebeuren dat marters zich op minder gelukkige plaatsen vestigen en dan voor overlast zorgen. In de meeste gevallen merken mensen weinig of niets van de aanwezigheid van een steenmarter in de omgeving. Doordat de weinige gevallen waarin er wel echt sprake is van serieuze overlast in de pers vaak breed worden uitgemeten ontstaat ten onrechte het beeld dat de aanwezigheid van een steenmarter altijd voor overlast zorgt.


Foto: © Dick Klees, Studio Wolverine

 

Maar de overlast kan er wel degelijk zijn. Hieronder wordt ingegaan op een aantal van de meest voorkomende vormen van overlast en wordt aangegeven hoe deze overlast is te verhelpen.

   

Bent u op zoek naar een deskundige die u kan helpen bij steenmarteroverlast in huis?

Benader dan in eerste instantie uw gemeente. Gemeenten zijn sinds 2002 verantwoordelijk voor het afhandelen van meldingen van overlast door steenmarters. Zij hebben hiervoor een meldpunt en kunnen helpen bij het zoeken naar deskundigen om samen met u naar een oplossing te zoeken. Kosten die u als particulier maakt bij overlast van steenmarters in uw huis worden niet vergoed. Landbouwers en tuinders kunnen bij bedrijfsmatige schade deze kosten wel vergoed krijgen. Zie www.faunafonds.nl.