Terugblik steenmartersymposium

Op 6 november organiseerden de Zoogdiervereniging en Kenniscentrum Dierplagen een symposium over de steenmarter, in het kader van het Jaar van de Steenmarter. Met bijna 100 aanwezigen was het symposium erg goed bezocht. De aanwezigen waren voornamelijk afkomstig van gemeentes en adviesbureaus, Edwin Koot trad op als dagvoorzitter. Hieronder wordt per lezing een beknopte terugkoppeling gegeven.

 

Discussie

In Drenthe kan een gemeente van de provincie een ontheffing krijgen voor maatregelen tegen steenmarter, op basis van een beheerplan. Hier zijn echter geen voorwaarden aan verbonden ten aanzien van het aanbieden van alternatieven of het enkel ingrijpen wanneer er geen andere bevredigende oplossing is (dit vraagt de Flora- en faunawet wel bij schade en overlast, art. 68)

Suggestie om in nieuwbouw standaard voorzieningen in te bouwen voor steenmarters. Dit kan ingevuld worden bij Natuurinclusief Bouwen in het kader van BREAAM. Officieel zou eerst de overlast verholpen moeten worden en niet direct de steenmarter verdrijven. Helaas willen mensen zelden tot nooit de tussenoplossing, maar gelijk het beest weg. In ontheffingen wordt niet verplicht gesteld dat de vaste verblijfplaats gecompenseerd wordt. Dit zou wel moeten. Gesuggereerd wordt om, door om in hele straten auto’s uit te rusten met schrikapparaten, te onderzoeken of het gebruik van auto’s als verblijfplaats kan worden afgeleerd. Hier zijn nog geen ervaringen mee.

Ongediertebestrijding wordt niet meer gezien als een taak van de gemeente, volgens ambtenaar van een gemeente. Dit strookt niet met hoe het ministerie dit heeft geregeld. De overheid beschermt het dier, maar de burger heeft er last van. Suggestie voor een soort steenmarterverzekering. In Limburg worden de kosten voor advies over maatregelen deels bekostigd door de provincie (via IKL).

Het probleem blijft liggen bij het ontheffingsverhaal. Bij verhinderen toegang vaste verblijfplaats, is wettelijk een ontheffing nodig. Bij ruimtelijke ingrepen of bij klacht geldt dit, maar in veel provincies en gemeentes is dit nog niet zo georganiseerd dat het geen vertraging oplevert. Dit is wel wenselijk, om te voorkomen dat mensen zelf het heft in eigen hand nemen. En het kan wel, zo laten bijvoorbeeld de provincie Gelderland zien.

Afronding: website www.steenmarterinfo.nl

De Zoogdiervereniging blijft op zoek naar nieuwe ideeën om overlast te voorkomen of op te lossen, om het samenleven met steenmarters te faciliteren. Een idee is bijvoorbeeld de speciale steenmarterkast die is ontwikkeld om alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden (zie filmpje).

Ideeën en kennis worden gebundeld op de nieuwe website www.steenmarterinfo.nl. Die wordt nog aangevuld, daarvoor worden ook ideeën van anderen gevraagd. Op de website is een invoerscherm om ideeën door te geven. Deel deze website aub!